www.gronnkirke.no

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Dette var et samarbeid mellom fagbevegelse, miljøbevegelse og kirke; ved Skaperverk og bærekraft. Se nettsiden og facebook for mer informasjon . Mer enn 300 personer deltok. 

Skaperverk og bærekraft bidrar inn i programmet ved at det er en egen bolk med tema klimarettferdighet, der Ingrid Næss Holm fra KN er en av paneldeltakerne. Dessuten kommer Agnes Tvinnereim fra Bærekraftig Liv for å fortelle om prosjektet på Landås utenfor Bergen. Her er også mye annet spennende på programmet, som er et samarbeid mellom fagbevegelse, miljøbevegelse og Skaperverk og bærekraft.

 

SE HELE NYHETSLISTEN