www.gronnkirke.no

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Klimameldingen: forventning, og behov for konkretiseringer


Kirkeledere uttrykker glede over at klimameldingen er kommet, og håp om at den følges aktivt opp.

- Endelig er den kommet! sier Arnfinn Løyning, synodeformann i Den evangelisk lutherske frikirke.

Regjeringen la 25.april fram sin klimamelding som skisserer hvilke virkemidler de vil ta i bruk for å nå klimamålene som ble satt i Stortingets klimaforlik i 2008.

- Den norske kirke er svært glad for at klimameldingen nå er kommet, og at regjeringen samtidig erklærer et ønske om å gå i retning av et lavutslippssamfunn, sier Jens-Petter Johnsen, direktør for Kirkerådet i Den norske kirke.

Troverdighet
Løyning ser dette som et løft for norsk klimapolitikk både nasjonalt og internasjonalt. - Jeg er glad for at regjeringen nå bekrefter at vi skal ta et forventet og høyst nødvendig kutt av utslipp hjemme, kommenterer Løyning.

-  I denne saken står vår troverdighet på spill. Vi kan ikke bare snakke om at vi skal hjelpe andre land og arbeide internasjonalt med klimaspørsmål, vi må også gjøre noe selv.

Løyning får støtte av Søster Else-Britt Nilsen, styreleder for Norges Kristne Råd.

- Vi vet at dette er særlig viktig for medmennsker som lever steder hvor klimaendringene kjennes på kroppen. Derfor ser vi med forventning fram til at arbeidet med reelle utslippskutt kan komme ordentlig i gang.

Konkretiseringer i samfunn og kirke
- Vi trenger hjelp til å være så konkrete vi kan, fortsetter Løyning. - Vi må også selv tenke på hvordan dette kan konkretiseres inn i våre sammenhenger.

Den norske kirke vil følge opp ved å utforme en egen klimamelding.

- Kirkemøtet vedtok at det skal utformes en egen klimamelding for Den norske kirke så raskt som mulig. Den skal konkretisere hvordan alle ledd i kirkens organisasjon kan bidra til å realisere våre ambisjoner for klima og bærekraft, sier Johnsen.

- Nå trengs det en kraftfull folkelig mobilisering for å virkeliggjøre ambisjonene i meldingen. Alle menigheter bør følge opp vedtaket som kom under Kirkemøtet 2012 om delta i samarbeidet rundt «Klimavalg 2013», sier Johnsen.

Les mer:
Pressemelding fra Den norske kirke: Klimameldingen ikke nok alene
Pressemelding fra Kirkens Nødhjelp: Klimameldingen svarer ikke på utfordringene 

SE HELE NYHETSLISTEN