www.gronnkirke.no

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Inspirasjonssamling i Oslo: "Klimakutt - det handler om rettferdighet!"


Ressursgruppa for skaperverk og bærekraft i Oslo, Asker og Bærum inviterer til inspirasjonskveld med særlig fokus på fornybare løsninger lokalt, nasjonalt og globalt.

Sted: Oslo bispegård
Dato: Torsdag 15. mars kl 16.15 (mat); plenum kl 17.00

Klimakutt og rettferdighet
Mens kreativiteten er stor innenfor oljeutvinning, ser det ikke ut til at Norge makter å få til en fornybarsatsning som virkelig monner. Vi vet ennå ikke når Klimameldingen kommer. Men Klimaforliket sier at 2/3 av norske utslippskutt skal skje gjennom tiltak nasjonalt. Vi stoler på statsministerens løfter som sier at dette vil ligge til grunn for Klimameldingen. 

Vi inviterer deg til å bli utfordret av og gi innspill til:

  • Trygve Slagsvold Vedum, Parlamentarisk leder i Senterpartiet - som skal behandle Klimameldingen
  • Jørgen Randers, Professor i klimastrategi, BI - som har presentert gode og konkrete tiltak i en årrekke
  • Robert Wright, Kirkeverge i Oslo (fra februar 2012) - med ansvar for Den norske kirkes bygg i Oslo
  • Eystein Aspesletten, Direktør i General Electrics Energy Norden - som vil være en fornybar-innovatør
  • Ordstyrer blir Maja Gudim Burheim, leder av Changemakers politiske utvalg for klima og miljø

Det blir også utdeling av pris til beste grønne menighet fra Ungdomstingets i Oslo bispedømme

Fra kl 19.15 blir det seminarer om: 

  • Global og grønn trosopplæring
  • Grønt preg i liturgireformen - med sanger fra ny utgave av Syng Håp
  • Politiske kampanjer i regi av Changemaker og Kirkens Nødhjelp

PÅMELDING (også dersom du ikke er på middagen kl 16.15) før 12. mars: wenche.fladen@kirken.no

Ressursgruppa for skaperverk og bærekraft
Bak arrangementet står Ressursgruppe for skaperverk og bærekraft i Oslo, Asker og Bærum.

I Oslo, Asker og Bærum og døvekirken er det 30 grønne menigheter: 28 i Den norske kirke og 2 i andre kirkesamfunn - se oversikt her. De fire fellesrådene i Den norske kirke er i prosess for å bli miljøfyrtårn.

Årets tema kan ses som en fortsettelse og oppfølging av fjorårets tema:  Den siste olje - grådighet eller ansvarlighet?

 



 

SE HELE NYHETSLISTEN