www.gronnkirke.no
Her er du nå: Kontakt oss » Kontakt

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


PROSJEKTKOORDINATOR I SKAPERVERK OG BÆREKRAFT (SoB)

 

Per Ivar Våje, pv383(a)kirken.no,
tlf. 23 08 12 66

 

  

STYRINGSGRUPPE for prosjektet

Paul Erik Wirgenes (leder for styringsgruppa og avdelingsdirektør, Kirkerådet i Den norske kirke)
Berit Hagen Agøy (generalsekretær, Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke)
Ingeborg Midttømme (biskop, Bispemøtet, Den norske kirke)
Knut Refsdal (generalsekretær, Norges Kristne Råd)
Anne-Marie Helland (generalsekretær, Kirkens Nødhjelp)
Arnfinn Løyning (Den Evangelisk Lutherske Frikirke / NKR)
Suanne Lende (kommunikasjonsrådgiver, Kirkerådet og Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke)
Per Ivar Våje (Prosjektkoordinator SoB /sekretær).

ARBEIDSGRUPPE for prosjektet

Per Ivar Våje (prosjektkoordinator for Skaperverk og bærekraft) :  pv383(a)kirken.no
Einar Tjelle (ass,gen.sekr. Mellomkirkelig Råd i Den norske kirke):  einar.tjelle(a)kirken.no
Hans Jürgen Schorre (rådgiver, Kirkerådet i Den norske kirke):  hs722(a)kirken.no
Janne Dale Hauger (rådgiver, Den norske kirkes nord/sør informasjon):  jh895(a)kirken.no
Elin Finnseth Sæverås (prosjektkoordinator Global Info, Norges Kristne Råd):
efs(a)norkr.no
Siv Bonde (nettverksleder, Kirkens Nødhjelp): Siv.Bonde(a)nca.no
Torbjørn Gjefsen (kampanjerådgiver, Kirkens Nødhjelp): Torbjorn.Gjefsen(a)nca.no
Susanne Lende (kommunikasjonsrådgiver, Kirkerådet og Mellomkirkelig Råd iDen norske kirke)

WEBREDAKSJON for gronnkirke.no

Ansvarlig redaktør: Knut Refsdal (generalsekretær, Norges Kristne Råd): knut.refsdal(a)norkr.no

Redaksjonsgruppe:
Elin Finnseth Sæverås (Global Info i Norges Kristne Råd): efs(a)norkr.no
Hege Merete Andersen (informasjonsmedarbeider i Norges Kristne Råd): hea(a)norkr.no
Hans Jürgen Schorre (Kirkerådet i Den norske kirke):
  hj772(a)kirken.no
Per Ivar Våje (prosjektkoordinator, piv(a)kirken.no: pv383(a)kirken.no

Facebook-sider: Janne Dale Hauger jh895(a)kirken.no og Susanne Lende sl777(a)kirken.no (for kontaktinfo, se over).

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål, innspill, tips eller kommentarer! Send e-post til efs@norkr.no eller hea@norkr.no eller ring på tlf. 23 08 13 25.

 

SE HELE NYHETSLISTEN