www.gronnkirke.no
Her er du nå: Grønn menighet » Veiledninger » 03 Diakoni, undervisning og misjon » 03.2: Miljø og rettferd i trosopplæringen

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Veiledning til punkt 8 på handlingsarket:

Forbruk og rettferd i undervisning og trosopplæring

8. Vi vil integrere forbruk og rettferd-perspektiver i vår undervisning, trosopplæring og barne- og ungdomsarbeid
Flere trosopplæringsprosjekter i Den norske kirke hadde fokus på miljø og rettferd. På nettsiden om trosopplæring er det laget en prosjektdatabase som skal gjøre det mulig å søke på stikkord. Denne skal med tiden forbedres.

Dessuten har man i Bjørgvin bispedømme utviklet "treet.no", en egen ressursside for trosopplæring. På IKO har man utviklet materiell til et barnemusical under overskriften "Å, så vakkert".

Flere andre kirkesamfunn og barne- og ungdomsorganisasjoner har utviklet relevant materiell, uten at vi her kan presentere en komplett liste. Men vi håper dere vil finne relevant stoff, og er takknemlige for tips!

 

SE HELE NYHETSLISTEN